รีโนเวท ปรับปรุงห้อง

งานออกแบบตกแต่งภายใน

พร้อมงานระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ผลงาน รีโนเวท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเรียนเดิม และตู้เก็บของ ฯลฯ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์