ตกแต่งห้องฉุกเฉิน ห้องพักฟื้น รพ.ศูนย์สกลนคร

งานออกแบบตกแต่งภายใน

พร้อมงานระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ตกแต่งห้องฉุกเฉิน ห้องพักฟื้น รพ.ศูนย์สกลนคร