งานออกแบบตกแต่งภายใน

พร้อมงานระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ผลงานตกแต่งภายใน ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลสกลนคร