ธนาคารเลือด รพ สกลนคร

งานออกแบบตกแต่งภายใน

พร้อมงานระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ผลงานตกแต่ภายใน ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกลนคร